Zlepšenie výživových a senzorických parametrov ovocných a zeleninových nápojov aplikáciou inertných plynov

ITMS kód projektu: 26220220175

PRIJÍMATEĽ

McCarter, a.s.


PARTNER

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

MIESTO REALIZÁCIE

Budovateľská 1427/7, 929 01 Dunajská Streda

OPERAČNÝ PROGRAM

Výskum a vývoj


Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum; Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!