Hlavné aktivity projektu

1.1

Výskum fyzikálno-chemického zloženia štiav v čerstvom stave a po technologickom spracovaní

1.2

Výskum olfaktometrických parametrov štiav v čerstvom stave a po technologickom spracovaní a štúdium javu "off flavour"

1.3

Optimalizácia parametrov aplikačného zariadenia

1.4

Návrh úpravy postupu výroby - manipulácie, prípravy nápoja, balenia, plnenia a skladovania