Publikačné výstupy

Práce publikované v nekarentovaných časopisoch

Práce publikované v nekarentovaných časopisoch
Práce publikované v nekarentovaných časopisoch

Tobolková, B. - Durec, J. - Belajová, E. - Mihalíková, M. - Polovka, M. - Suhaj, M. - Daško, Ľ. - Šimko, P.: Effect of light conditions on physico-chemical properties of pineapple juice with sddition of small pineapple pieces during storage. Journal of Food and Nutrition Research, 2013, Volume 52, No 3, 2013, p. 181 - 190. ISSN 1336-8672 (print), ISSN 1338-4260 (online).

Daško, Ľ.: Zlepšenie výživových a senzorických parametrov ovocných a zeleninových nápojov aplikáciou inertných plynov. Trendy v potravinárstve, ročník XVIII, 2013, č.1, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, p. 2 - 3. ISSN 1336 - 085X.

Belajová, E.: Vplyv podmienok technológie a skladovania na retenciu kysliny askorbovej v ovocných a zeleninových šťavách. Trendy v potravinárstve, ročník XVIII, 2013, č.1, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, p. 8 - 10. ISSN 1336 - 085X.

Durec, J.: Očakávané prínosy projektu "Zlepšenie výživových a senzorických parametrov ovocných a zeleninových nápojov aplikáciou inertných plynov" z pohľadu ich producenta. Trendy v potravinárstve, ročník XVIII, 2013, č.1, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, p. 10 - 12. ISSN 1336 - 085X.

Tobolková, B. - Polovka, M.: Vplyv technologických postupov a podmienok skladovania na antioxidačné a radikál-zhášajúce vlastnosti ovocných štiav. Trendy v potravinárstve, ročník XVIII, 2013, č.1, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, p. 3 - 6. ISSN 1336 - 085X.

Suhaj, M. - Durec, J.: Štúdium farebnej stability ananásových štiav. Trendy v potravinárstve, ročník XVIII, 2013, č.1, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, p. 6 - 8. ISSN 1336 - 085X.

Tobolková, B. - Polovka, M. - Belajová, E.: Vplyv inertnej atmosféry na vybraté parametre pomarančových štiav a džúsov. Trendy v potravinárstve, ročník XIX, 2014, č.1, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav potravinársky), Bratislava, p. 41 - 45. ISSN 1336 - 085X.

Durec, J. - Daško, Ľ. - Belajová, E. - Tobolková, B. - Polovka, M. - Sádecká, J. - Kolek, E. - Kopuncová, M.: Zlepšenie výživových a senzorických parametrov ovocných a zeleninových nápojov aplikáciou inertných plynov II.. Trendy v potravinárstve, ročník XIX, 2014, č.1, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav potravinársky), Bratislava, p. 13 - 15. ISSN 1336 - 085X.

Sádecká, J. - Polovka, M. - Kolek, E. - Belajová, E. - Tobolková, B. - Daško, Ľ. - Durec, J.: Orange juice with pulp: impact of pasteurization and storage on flavour, polyphenols, ascorbic acid and antioxidant activity. Journal of food and nutrition research, Volume 53, No.4, December 2014, Bratislava, 371 - 388. ISSN 1336 - 8672.

Polovka, M. - Tobolková, B. - E. - Belajová, E. - Durec, J.: On the qualitative parameters of fruit juices and possibilities of their important via technological modifications. Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 13, xxx-yyy (2015), Chemistry & Life 2015, Brno, September 2 - 4, 2015.

Sádecká, J. - Kopuncová, M. - Kolek, E.: Vplyv aplikácie inertnej atmosféry pre arómu komerčne produkovaných pomarančových štiav. Trendy v potravinárstve, ročník XX, 2015, č.1, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav potravinársky), Bratislava, p. 21 - 23. ISSN 1336 - 085X.

Daško, Ľ. - Polovka, M. - Tobolková, B. - Belajová, E. - Sádecká, J. - Kolek, E. - Kopuncová, M. - Ciesarová, Z. - Kukurová, Z. - Pasiar, V. - Waschina, J.: Zlepšenie výživových a senzorických parametrov ovocných a zeleninových nápojov aplikáciou inertných plynov. Trendy v potravinárstve, ročník XX, 2015, č.1, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav potravinársky), Bratislava, p. 41 - 44. ISSN 1336 - 085X.