Kontakt

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum/ Výskumný ústav potravinársky

Priemyselná 4, 824 75 Bratislava

+421 901 123 456

martin.polovka@gmail.com